Amsterdam 18th century prints & views lot x 10 Netherlands Nederland
Amsterdam 18th century prints & views lot x 10 Netherlands Nederland Amsterdam 18th century prints & views lot x 10 Netherlands Nederland
$ 495.00

Amsterdam in 18th century- Netherlands city views- Nederland.

Excellent lot of ten (10) mid-to-late 18th century folio sheet engravings. Various mostly minor age flaws, all remain visually attractive and worthy of ownership. Nice lot.

Aelmoesseniers Wees-Huys. c.1760-80.

Gezicht van binner der Roomsch Catholyke Kerk de Paau; in de Keizer - straat, te Amsterdam.
c.1769-70, by C. Philips, Jacobsz & Comp.

De Groote zee en Rivier-vis-Markt.
c1774-60 by Tirion. Very active canal and street activity.

Het Stads Nieuwe Werk-Huis uit de Plantaadje te Zien.
c.1787 by P. Conradi.

Het Leproozen-Huis, Van de Binnenplaats te zien.
c.1765-80 by S. Fokke.

De Klooster-Kapel. Vergun my dezen trooft, in zoo veel zwaerigheden, Dat ik uw leven berge: o vader; dat ik heden Onschuldig blyven magh aan uwer aller bloet.
c.1776 by R. & V. Winkeles.

Het Luthersche Weeshuis, te zien van de Binnenplaats.
c.1750 by J. Goeree. Very active scene, with children skipping rope and playing games.

De Luthersche Nieuwe-Kerk, van Binnen te zien, te Amsterdam.
By H. Schoute. c.1760-80. (splendid church interior view).

Bediening van het Heilig Sacrament des Vormsels, door zijne Excellentie Cesar, Graave van Brancadora, Aartsbisschop van Nifibi, Oversten der Missie; in de Kerk van het R.C. Maagdenhuis te Amsterdam, op den 8sten Junij 1792.
c.1794 by D. Vrydag. (Wonderful detailed interior church view).

De Klooster Kerk. O Iysbrecht 't is te laat, om Gozewyn te bergen, Dien Gryze Bisschop durft de dood in 't aanzien tergen.
By G. Smit. c.1760-80. (Theatre interior).

Short video captures condition much better than words. Please watch prior to purchase to ensure a clear understanding of the lot. Nicer lot than typical for the type.

Original fold lines as issued.

Largest sheet measures c. 14 3/8" 20".

Smallest measures c. 12 1/8" x 14 3/8".

[V1002]